CNC Tezgâh Besleme Robotu Nedir? CNC Tezgâh Besleme Robotu Ne İşe Yarar?

CNC Tezgâh Besleme Robotu Nedir? CNC Tezgâh Besleme Robotu Ne İşe Yarar?

04 Ekim, 2021

İş dünyasının en önemli unsurlarından biri zaman yönetimidir. Zaman yönetimi ne kadar doğru yapılırsa, işler de o kadar istenilen ölçüde olur. Kimi dönemlerde bir günü 24 saate sığdırmakta zorlanırız ki bu hemen her iş sektörü için geçerlidir. Bu gibi durumlarda zaman yönetimini doğru yapmalı ve her şeyi doğru planlamalıyız. Bizim dışımızda gelişen olaylar ne yazık ki planlara sekte vurabiliyor. Özellikle birden fazla insan gücü gerektiren işler her zaman sorunlara açık hale gelebiliyor. İnsan gücünün yeterli olmadığı noktalarda ise devreye iş makineleri giriyor. Her sektörde hizmet veren ve kullanılan iş makineleri sayesinde birden fazla kişinin birden fazla günde yapacağı işler birkaç “komut” ile kotarılabiliyor. Diğer bir deyişle teknolojinin faydalarını her iş sektöründe gözlemleyebiliyor ve deneyimliyoruz. Bugün biraz önce bahsettiğimiz “komut”lardan birinden bahsedeceğiz. Evet, komut diyoruz çünkü tek bir komut ile birden fazla kişinin yapacağı işi tek başına yapabilen bir iş makinasından bahsedeceğiz.

Devir,  teknoloji devri. Düne kadar adından ve varlığından bir haber olduğumu robotik teknolojiler artık iş yerlerimizde hatta evlerimizde. Robotik sistemler sayesinde zamandan tasarruf yapılmakla kalınmıyor aynı zamanda “zaman” kavramı da daha iyi yönetiliyor. İmalathanelerin sıkça kullandığı ve zaman tasarrufu ile birlikte seri imalata olanak sağlayan robotik CNC besleme otomasyonu hakkında bilgiler vereceği bugün size. İsterseniz önce CNC teknolojisinden kısaca bahsedelim.

CNC nedir? CNC tezgâh besleme robotu demektir?

CNC açılımı şu şekildedir; computer numerical control. (kompütir numerikal kontrol okunur) CNC Türkçe anlam olarak şunu ifade eder; bilgisayar yardımı ile sayısal kontrol. CNC tezgâhı nedir kısaca tanımlayalım. CNC tezgâhında tezgâhın çalıştırılmasından durdurulmasına, takım hareketlerinden takımların değiştirilmesine, eksen hareketlerinden diğer detaylara kadar yapılan tüm işlemler otomatik olarak bir kontrol ünitesi aracılığı ile gerçekleştirilir. El ile herhangi bir müdahale olmaz tamamen makinanın kontrolündedir. Kontrol ünitesindeki programda tezgâhların hareketleri belirlenir ve komutlar kullanılır bu sayede insan gücü en aza indirgenmiş olurken zamandan tasarruf sağlanmış olur. CNC işleme merkezi pek çok avantaja sahiptir. En büyük avantajlarından biri zaman kaybını önlemesi ve seri üretimi mümkün kılmasıdır. CNC işleme merkezinde tezgâhın ayarlama zamanı da oldukça kısadır; böylelikle ayarlama, ölçü, kontrol, manuel hareket vb. gibi nedenlerle oluşan zaman kaybı ortadan kalkmış olur. Bilgisayar destekli bir sistem olduğu için kalifiye elemana ihtiyaç duyulmaz.

Robotik CNC besleme otomasyonu nedir?

Bugün konumuz yine CNC çatısı altında yer alan robotik CNC besleme otomasyon sistemidir. Endüstriyel tipte makine besleme robotlarının kolaylıkla entegre edilebildiği alanlardan biri CNC takım tezgâhlarıdır. CNC takım tezgâhları ham madde halinde bulunan bir malzemeyi işleyerek şekil vermeye yarar. Yanı sıra birden fazla eksene sahip olan ve programlanabilen iş makinelerindendir. Günümüz teknolojileri ile CNC takım tezgâhlarına parça besleme ve boşaltma sistemli besleme robotları entegre edilebilir. Besleme robotları ile tam otomatik ve güvenli bir çalışma sağlanmış olur. CNC takım tezgâhı besleme robot ünitesinin ekipmanları standart olarak şunlardan oluşur; endüstriyel CNC besleme robotu, robot ataşmanı, ham ürün besleme ünitesi, güvenlik kabini ve elektrik panosu. Besleme robotunun nasıl olması gerektiği ya da hangi tür besleme robotunu kullanmamız gerektiği bilgisi şunlara bağlıdır; ihtiyaç duyulan erişim mesafesi, taşınacak olan malzemenin ağırlığı, robot ataşmanı ağırlığı, çevrim süresi, ortam koşulları ve benzeri gibi durum. Bu durumlara bağlı olarak robot simülasyon programları kullanılarak belirlenir.

CNC besleme robotu ne işe yarar?

CNC tezgâhlar, işlenecek ürüne göre programlanabilen sistemlere sahiptirler. Bu tezgâhlarda aynı zamanda ürün çeşitliliği de oldukça fazladır. Bu nedenle farklı ürünlerin tutulabilmesi için robot ataşmanına gereksinim vardır. Robot ataşmanının tasarımı esnek olmalıdır bu sayede herhangi bir mekanik değişikliğe gerek kalmaz. Tüm bunlar CNC tezgâhında daha fazla ürünün işlenebilmesi anlamına gelir. Dolayısı ile seri imalat da söz konusu olacaktır. CNC tezgâhlarda aynı tipte, aynı modelde ürünler olmayabilir; biçim olarak birbirinden farklı yapıdan ürünlerin de işlenmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda robot ataşmanı yeniden devreye girer ve küçük mekanik değişimler yapılarak yeni ürüne adapte olabilir.

CNC tezgâh besleme robotunun çalışma prensibi nedir?

CNC tezgâh besleme robotu hücrelerinde bazı besleme üniteleri kullanılır. Bu besleme ünitelerinden bazıları; vibrasyonlu, kameralı ve fikstürlü ürün besleme üniteleridir. CNC tezgâhlarda yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi ürün yelpazesi oldukça fazladır. Bu nedenle CNC tezgâhına entegre edilecek olan robot sisteminin de aynı oranda esnek olması gerekir. Kameralı ürün besleme sistemlerinde ürünler bir tablanın üzerine yönlendirilir. Ürünlere yukarıdan bakan bir kamera sistemi vardır. Ürünlerin pozisyonu bu kamera sistemi sayesinde otomatik olarak robota aktarılır. Robot istenilen boyutta işlemi gerçekleştirir. Vibrasyonlu ürün besleme sistemlerinde belirli bir alana doğru vibrasyon sağlanır ve robotun alabileceği şekilde sabitlenir. Robot, ürünleri aynı noktadan alır ve CNC tezgâha besler. Fikstürlü ürün besleme sisteminde ise ürünlerin konumlanabileceği bir tabla tasarlanır ve tablaya ham ürünler işlem öncesi yerleştirilir. Robot, ürünleri CNC tezgâha besler. Eğer ürün çeşitliliği az ise ağırlıklı olarak fikstürlü sistem kullanılır demek mümkündür. CNC tezgâh besleme robotları genellikle iki CNC tezgâh arasında yer alır. Tezgâh sayısı, tezgâhlardaki operasyon sürelerine bağlı olarak belirlenir. CNC tezgâh besleme robotu birden fazla tezgâha entegre edilebilir ancak burada önemli olan tezgâhın operasyon süresidir. CNC tezgâh besleme robotu birden fazla görev için de kullanılabilir. CNC tezgâhtan alınan işlenmiş ürün, başla bir işlem için farklı bir istasyona da yüklenebilir bu sayede birden fazla işlem yapılmış olur. CNC tezgâh besleme robotları birden fazla ürün için programlanabilir çünkü gelişen teknoloji sayesinde endüstriyel robotlara yeni ürün bilgisi yüklemek ve öğretmen çok kolaydır.

CNC tezgâh besleme robotunun avantajları nelerdir?

CNC tezgâh besleme robotunun pek çok avantajı vardır. Bunlardan ilki şüphesiz zaman yönetimin sağlanmasıdır. Birden fazla iş tek bir cihaz aracılığı ile gerçekleştiğinden insan gücüne olan gereksinim minimumdadır. CNC tezgâh besleme robotu, alanında eğitim almış uzman bir operatör tarafında komuta edilir. Bu nedenle birden fazla çalışanın tek bir makinenin etrafına toplanmasına gerek kalmaz. Tüm işlemler operatör tarafından panel üzerinde gerçekleştirilir.  CNC tezgâh besleme robotları ile birden fazla tezgâhta çalışma sağlanabilir. Bu sayede verimlilik artar ve seri imalat söz konusu olur. CNC tezgâh besleme robotu çalıştırılırken birden fazla ürün için birden fazla mekanik değişiklik gerekmez. Bu da parça değişimleri sırasında vakit kaybını minimuma indirmiş olur. CNC tezgâh besleme robotu ile firesiz ve hatasız bir üretim söz konusu olur. Talimatlar girildikten sonra ürünler doğru ve hatasız bir biçimde işlenir. CNC tezgâh besleme robotu ile hızlı ve bir o kadar kaliteli üretim sistemi gerçekleşmiş olur.