Ahşap Mobilya Ustası Nedir ? Hangi işleri Yapar

Ahşap işleme sektörüne yön veren ahşap mobilya ustaları

30 Eylül, 2023

Ahşap ustası geçmişten günümüzü varlığını sürdüren önemli meslek dallarından biridir. Ahşap ustası, ahşap üretimi yapılan yerlerdeki işleyişin her aşamasından sorumlu olan kişilere verilen addır. Ürünlerin tasarım aşamasından başlayıp kullanım şekline kadar olan her süreçte aktif bir role sahiptir. Ahşap ustası ahşap malzemeye şekil vererek ve kullanım kolaylığı sağlayarak kullanım alanında eşyalar ve ara malzemeler ortaya çıkarmak için çalışmalar yapar.

Ahşap ustası; iç ve dış mekânlarda kullanılacak ahşap ürünleri hazırlar. Banyo ve mutfak dolapları, ahşap bahçe mobilyaları, ahşap küpeşte bunlara örnek olarak verilebilir. Bunların üretimlerini yaparlar ve bunun yanı sıra kağıt gibi pek çok endüstriyel ürün üretiminde de görev alabilirler.

Yazımızda ahşap ustası ile ilgili herkesin merak ettiği sorulara yanıtlar hazırladık. Ahşap ustası nedir? Ahşap ustası ne iş yapar? Ahşap ustası maaşları ne kadar? Birlikte inceleyelim.

Ahşap Ustası Nedir?

Ahşap ustası, ahşap malzeme üretim faaliyeti gösteren her tesisin çalışmalarının her aşamasından sorumlu olan kişidir. Ürünlerin tasarlanmasından kullanıma hazır hale getirilmesine kadar olan süreçte aktif olarak rol üstlenir. Ahşap ustaları, ahşap malzemeye şekil ve kullanım kolaylığı kazandırmayı hedefler. Böylece çok geniş bir kullanım alanında yer alacak şekilde eşyalar ya da ara malzemeler ortaya çıkarırlar. Pek çok endüstriyel ürünün direkt ham maddesi ya da ara maddeleri arasında bulunan ahşap ve ahşap ürünlerinin işlenmesini sağlayan ahşap ustası için iş olanağının oldukça geniş olduğu söylenebilir.

Ahşap ustası olmak için usta çırak ilişkisi içinde kendini yetiştirmiş olmak gerekir. Ayrıca ilgili bakanlığın ya da bazı belediyelerin açmış olduğu ahşap oymacılığı, ahşap teknolojisi, ahşap iskeleti imalatı gibi kurslardan faydalanan kişiler de bu alanda çalışabilir. Endüstri meslek liselerinin Ağaç İşleri bölümünden mezun olan kişilerin ise bu alanda daha fazla iş imkanına sahip olduğu görülmektedir. Ahşap ustası aşağıdaki ürünlerin yapımını ya da detaylandırmasını gerçekleştirmektedir.

İç ve dış mekânda kullanılmak üzere mobilyalar hazırlar.

Banyo ve mutfak mobilyaları hazırlar.

İç ve dış kapıları yapar.

Ahşap kamelya ve bahçe mobilyaları tasarlar.

Ahşap çatı sundurması yapar.

Genel olarak tüm ahşap dekorasyon malzemelerini hazır hale getirebilir.

Ahşap üretimi sırasında kullanılan yan malzeme ve aksesuarları hazırlar.

Ahşap Ustası Ne İş Yapar?

Ahşap ustaları iç ve dış mekânda kullanılmak üzere mobilyalar hazırlar. Bunun yanı sıra kâğıt gibi pek çok endüstriyel ürünün üretiminde görev alan kişidir. Çalışma imkanları oldukça geniştir. Ahşap ustasının görevleri temelde aynı olsa da kurumun niteliklerine göre değişiklik gösterebilir. Ahşap ustasının görev ve sorumluluklarını genel olarak şu başlıklar altında sıralayabiliriz.

Teknik çizimleri gerçekleştirir.

Kalıp ve şablon hazırlar.

Üretim sürecini yönetir.

Kalite kontrol ve emniyet kurallarına uygun olacak şekilde denetim yapar.

İhtiyaç olması halinde onarım ve bakım sürecini yönetir.

Ahşap ustası olmak isteyen kişiler usta çırak ilişkisi içerisinde kendisini yetiştirir. Bu alanda çalışmak için ustasından öğrendiği bilgiler ile ahşap ustası olma yolunda kendini geliştirebilir. Ayrıca bakanlığın ve bazı belediyelerin açtığı ahşap oymacılığı, ahşap teknolojisi gibi kurslara katılıp, başarıyla tamamlayanlar bu alanda çalışmalarını yürütebilir. Pek çok endüstriyel ürünün ham maddesi ya da ara maddesi arasında yer alan ahşap ve türlerinin işlenmesini sağlayan ahşap ustası için iş olanağı geniştir.

Mobilya imalatından mutfak ve banyo dolapları imalatına kadar geniş bir alanda çalışma olanağı vardır. Endüstri meslek liselerinin ağaç işleri bölümünden mezun olan kişiler ise bu alanda daha fazla iş imkânına sahip olabilir. Ahşap alanında çalışmalarını yürüten kişiler, tecrübe sahibi oldukça ve kariyerlerinde ilerledikçe aldıkları maaş da aynı oranda artış gösterir. Kişinin çalıştığı kurumun iş hacmi de kazancını etkileyen faktörler arasında yer alır. Siz de bu alanda bir kariyer planı düşünüyorsanız, ahşap ustasının kazançlarını inceleyebilirsiniz.

Ahşap Ustası Nasıl Olunur?

Geçmişten günümüze usta çırak ilişkisi içerisinde geliştirilen meslekler arasında yer alır. Kişinin kendisini yetiştirmiş olması, ustasından işin tüm ince detaylarını öğrenmiş olması ile birlikte bu alanda çalışması mümkündür. Usta çırak ilişkisi içinde kariyer planını çizen adaylar zamanla bazı eğitimlerden de faydalanabilir. Bunlar; bakanlığın ve bazı belediyelerin açmış olduğu ahşap oymacılığı, ahşap teknolojisi gibi kurslar olabilir. Bu kurslara katılıp, başatıyla bitirenler bu alanda çalışmalar yürütebilir.

Ahşap ustası olarak başarılı olmak isteyen kişiler için en büyük kriter tecrübe kazanması ve kendini geliştirmesidir. Kendini geliştirmeye devam eden ustalar hem daha başarılı olur hem de daha iyi gelir elde etme şansı kazanır. Çalıştıkları kuruma değer kattıkları gibi yaptıkları işe de değer katarlar. Ayrıca kişinin tecrübe ve deneyim dışında mesleğin gereği olan bazı nitelikleri de taşıması beklenir. Özellikle iş alımlar sırasında kişinin nitelikleri oldukça fazla ilgi çeker. İşverenler bu nitelikleri özenle inceler ve en gerekli niteliklere sahip olan adayları ilk sıralarda değerlendirir. Kişinin bu konuya dikkat etmesi ve kendini her alanda geliştirmesi beklenir. Peki, bir ahşap ustasında bulunması beklenen nitelikler nelerdir?

Başarılı bir ahşap ustası olabilmek için kişilerin estetik duyusunun gelişmiş olması gerekir. Estetik becerisine sahip olan kişiler bu alanda daha başarılı olur. Ahşap ustasında genel olarak aşağıdaki özelliklerin bulunması gerekir.

İyi bir görsel hafızaya sahip olmaları gerekir.

Titiz, disiplinli ve dikkatli çalışmalar ortaya koymaları beklenir.

Zaman yönetimi konusunda titiz davranmaları gerekir.

Ahşap ürünlerin imal edilmesi sırasında kullanılacak makineler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Mesleki ilerlemeye açık ve takım çalışmasına yatkın olmaları beklenir.

El becerileri gelişmiş olması mesleki başarıları için oldukça önemlidir.

Yaşamamızın hemen hemen her alanında ahşap bir eşya ve veya ahşap ile yapılmış bir tasarım ile karşılaşırız. Pek çok yerde kullanım alanı bulan ahşabın, şekillenmesini sağlayan kişilere Ahşap doğrama ustası adı verilir. Bir takım araç ve gereç, makine ve donanım yardımları ile ahşap malzemelerden tasarımlar üretirler. Sabit ve hareketli doğramaların montaj, imalat ve onarım işlerini üstlenirler. Sorumlu oldukları işi kendi başına ve belirli bir zaman içinde yapma bilgi ve becerisine sahip olan kişilerdir. Kısacı ahşap doğrama ustası araç ve ekipmanları etkili bir biçimde kullanma becerisi göstererek, mesleğin kalite ve verimlilik gerekliliklerine uygun olarak çalışmalar yapan kişidir.

Yazımızda ahşap doğrama ustası nedir? Ahşap doğrama ustası ne iş yapar? Gibi merak ettiğiniz sorulara yanıtlar hazırladık.

Ahşap Doğrama Ustası Nedir?

Ahşap doğrama ustası olmak oldukça tecrübe ve yetenek gerektiren bir meslektir. Birçok sektörde kullanılmakta olan ahşabın, şekillenmesini sağlayan kişilere ahşap doğrama ustası adı verilir. Ahşap montaj elemanları, ahşap doğrama ustaları ile koordine bir şekilde çalışarak hazırlamış olduğu doğramaları uygun gördüğü şekilde monte ederek, kaliteli bir iş ortaya çıkmasını sağlar. Ahşap doğrama ustası olmak isteyen kişiler bazı eğitimlerden faydalanabilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, yeterli sayının oluşması durumunda Ahşap doğrama ustalığı eğitimi ve sertifika programları düzenlenmektedir. Ayrıca meslek liselerinde de ahşap doğrama ustalığı ile ilgili bölümler bulunmaktadır. Ahşap doğrama ustalığı ile ilgili özel eğitim veren kurumlardan da eğitim ya da diploma alma şansına sahipsiniz. Ahşap imalatı üzerine faaliyet gösteren kurumlarda çalışanlarına ustalık eğitimi vermektedir. Ahşap doğrama ustası; yapının kapı, pencere, tavan gibi pek çok detayını tamamlayabilecek şekilde teknik çizim eğitimlerini almış olmalıdır. Bunun yanında meslek, bazı önemli niteliklere sahip olmayı da gerektirir. Bunlar nelerdir, inceleyelim.

El becerisine sahip olan, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen kişiler olmalıdır.

Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, bilgisayar kullanabilen, yaratıcılık ve estetik duyguya sahip kişiler olmalıdır.

Dikkatini uzun süre toplayabilmeli ve tedbirli olmalıdır.

Alet ve makinelerle çalışmaktan keyif almalıdır.

Sabırlı, işbirliğine açık, teknolojik gelişmelere açık ve gelişmeleri yakından takip eden kişiler olmalıdır.

Ahşap Doğrama Ustası Ne İş Yapar?

Çalıştığı alanın gerektirdiği birçok sorumluluğa sahip olan ahşap doğrama ustasının görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Ahşap doğrama ustası araç ve ekipmanları etkili bir biçimde kullanabilmeli ve mesleğin kalite ve verimlilik gerekliliklerine uygun davranmalıdır.

Yapılacak imalat şekline göre uygun olacak malzeme ve donanımları hazırlamalıdır.

İmalat ölçülerine uygun olan ahşap malzemelerin kesimlerini yapmalı ve olması gereken ölçülerine göre ayarlamalıdır.

İmalat ölçü ve kalitesini kontrol etmelidir.

İç ve dış sabit eşyaların hazırlama süreçlerini takip etmeli ve kurma işlemlerini yapmalıdır.

Kullanılan malzeme ve donanımların temizliğini yapmalıdır. 

Makine ve ekipmanların düzenli olarak takibini yaparak bakımlarını yapmaktan sorumludur.

Ahşap Doğrama Ustası Nasıl Olunur?

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde “Ahşap Doğrama” dalında, kalfalık ve ustalık eğitimleri alabilirler. Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlar için 3 senedir. Lise ya da daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 senedir. Meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okula giderek, pratik eğitimlerini ise haftada üç gün işletmelerde tamamlarlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 gün teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim alma imkanı sağlanır.

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel teknik bilgileri ve meslek bilgisi dersleri kapsar. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması ve iş güvenliği hakkında eğitim verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin denetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır. Çıraklık eğitimine başlayabilmek için bazı kriterlere sahip olmak gerekir. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilir.

En az ortaokulu tamamlamış, açık lise ya da açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak şartı aranır.

Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olacak şekilde sağlık raporuna sahip olmalıdır.

14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olanlar katılabilir. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimi almamış olan kişiler, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine katılabilirler.

Eğitim görmek istediği meslek alanına göre bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekir.